Per-Erik och Aina har jobbat här länge och vet många hemligheter om Steneby och vår historia… Kom och ta del av deras berättelser och passa på att ställa frågor!