Rasmus Waern pratar om arkitektur och hantverk och vikten av att skapa och bygga miljöer som speglar mänsklig aktivitet.

Rasmus Waern är arkitekt och arkitekturhistoriker. Han arbetar för Wingårdhs arkitekter och är en flitigt publicerad skribent nationellt och internationellt. 2017 fick han CICAs Pierre Vago-pris för bästa arkitekturtext. Bland hans böcker kan nämnas ’Vad är arkitektur?’ en frågor-och-svar-bok publicerad på fem olika språk. Rasmus Waern bor delvis i Dalsland och är involverad i ett samarbete mellan Steneby och universitet i Washington.

Rasmus Waern is a Swedish architect and architectural historian. He works with design strategies at Wingårdh architects and as a prolific writer for national and international press. In 2017 he received the global CICA Pierre Vago Award for best essay on architecture. Among his many books on the conditions for architecture “What is Architecture” can be mentioned, a question-and-answer book, now published in five languages. Rasmus Waern is occasionaly living in Dalsland, and is currently involved in a project with Steneby and the University of Washington.