Arbete i hemmet – Steneby konsthall visar Trevnad. Trygghet. Tillväxt. av Petra Hultman.

Petra Hultman utexaminerades från kungliga konsthögskolan 2017 och har sedan dess fått ett stort genomslag med sina berättelser om hantverk och flit. Hon har bland annat ställt ut på Färgfabriken i Stockholm, Göteborgs konsthall och hennes examensarbete har turnerat på Folkets Hus och Parker som del av deras samtidskonstsatsning.

Petra Hultman tilldelades Beckers konstnärsstipendium 2018 med motiveringen “…för att hon visuellt och personligt, oavsett teknik, hittar oss betraktare via en intelligent och känslig konstnärlig gestaltning, som i sig vittnar om större och viktigare spörsmål” enligt juryns representant Mårten Carstenfors.

Se hela motiveringen här: petra-hultman-tilldelas-beckers-konstnaersstipendium-2018

Utställningen ”Trevnad. Trygghet. Tillväxt.” har sitt fokus i det reproduktiva arbetets roll och utförande i svenska hem från folkhems- och efterkrigstiden till idag. Här skildras det svenska husmorsidealet och den stora mängd information och kunskap en husmoder ansågs behöva för att utföra sitt obetalda arbete avsett att skapa de tre T’na, Trevnad, Trygghet och Tillväxt, som var hennes uppgift enligt folkhemmets patriarkala och ideologiska ingenjörskonst. Genom readymades och arkivmaterial riktade till den svenska husmodern mixat med samtida reklammaterial för hushållsapparater, köksinredningar och hushållsnära tjänster undersöker Petra Hultman folkhemmets efterlämningar och glapp till det hembaserade arbetets villkor idag.

I utställningen färdas vi genom en repetitiva historia av skurande, tvättande, sköljande, torkande och föreslagna lösningar på organiserandet av dylikt arbete till ett samtidigt fostrande och glättigt sorgelöst soundtrack fyllt av framtidstro – “Det är inte nödvändigt att slita ut sig!”