Bibliotekets filosofiska cirkel som pågått under förra läsåret och som genomförts med stöd från Mötesplats Steneby anordnar nu en föreläsning med Per Johansson. Vad är det som pågår mellan människa och material?

PerJohansson_

Per Johansson är idéhistoriker och fil dr i humanekologi, numera fri forskare, konsult och specialist på förhållandet teknologi-människa-natur. Per är också upphovsman till flera uppmärksammade poddserier med kulturjournalisten Eric Schüldt: Människan och maskinen, Kunskapens träd och Myter & Mysterier (i vilken nya program tillkommer då och då). Han samarbetar också med konstnärer och artister inom olika genrer.