Två av projekten som fick Mötesplats Stenebys Idépeng i våras är sinsemellan ganska olika, men cirklar båda kring deltagandeprocesser och möten. Nu presenterar de sitt arbete i en öppen föreläsning i Steneby Samlingssal torsdag 5/11 kl. 19.

Dals Långeds allmänna bastu: Annie Jonasson och Jonas Lilja, studenter på Steneby, har sedan i våras arbetat med ett projekt vars syfte är att skapa en mötesplats öppen för alla. Planen är att bygga en bastu, men vägen dit är nog så mötesskapande. Annie och Jonas är intresserade av samarbeten och deltagande processer och kommer berätta om var projektet befinner sig nu. Läs mer på projektets blogg.

Project Baffled – summer edition: Robin Dahlqvist vill påpeka att konstnärligt arbete är lika viktig för samhället som något annat jobb. Därför ordnade han så att ungdomar i kommunen fick sommarjobba med konst inom Project baffled.

baffled and bastu affischsv