BEING PART OF A NEGOTIATION: ON HOW WE RELATE TO IDENTITIES THAT FIND THEMSELVES IN TRANSIT POSITION.

Öppen föreläsning på engelska i Steneby Samlingssal kl. 19.00

(In English below)

Hur relaterar vi till identiteter som inte passar in i normen, och hur kategoriserar vi dem? Med exempel från sin egen konstnärliga verksamhet belyser Linda Shamma hur identiteter och kulturer kan verka skrämmande innan de är etablerade, och hur identitet är under konstant förhandling.
Med en pappa från Palestina och en mamma från Sverige har Linda Shamma under en längre tid undersökt sin egen ambivalenta position. Mycket av Shammas arbete är en undersökning av hur vi kan utveckla en vokabulär som gör det möjligt att beskriva olikheter. Exempel på verk av Shamma är
“Älg i postformulerat tillstånd”, ett offentligt verk på Telefonplan i Stockholm som är en hybrid mellan älg och kamel, och ”Oophaga vicentei × Oophaga pumilio” som är en levande regnskogsgroda, en framavlad hybrid mellan titelns båda arter.

Linda Shamma är verksam inom både offentlig konst, gallerivärlden och akademin. På senare tid har hon ägnat sig åt konstnärlig forskning där hon undersöker hybridkonceptet och hur det kan tillämpas inom olika fält. Just nu arbetar hon med ”Curating the city”, ett kluster som befinner sig någonstans mellan konstnärliga fakulteten/HDK och NatFak/Conservation i Göteborg.

Open lecture in English at Steneby Samlingssal at 7pm.

How do we relate to identities that do not seem to fall into the usual norms and how do we categorize them? Based on examples from her own art practice the artist Linda Shamma throws light on questions of how identities and cultures may seem intimidating in that they are not established, and yet how an identity can be under constant negotiation.
With her father from Palestine and her mother from Sweden, Linda Shamma has been examining her own ambivalent position for some time. Many of Shammas work are about exploring how we can develop a vocabulary that makes it possible to describe differences. Examples of Shammas works are “Älg i postformulerat tillstånd” (the so-called camoose), a public sculpture at Telefonplan in Stockholm that represents a hybrid between moose and camel, and ”Oophaga vicentei × Oophaga pumilio” where she cultivated a hybrid live rainforest frog to immerse in this synthesis.

Linda Shamma, is an artist active in public art, gallery and academia. In Recent years she has been engaged in artistic research in which she examines the hybrid concept and how it can be applied in various fields. Since July, she works with ”Curating the City”, a cluster that lies between the Faculty of Arts / HDK and NatFak / Conservation in Gothenburg.

Läs mer på www.new.shamma.se

linda shamma bild2LINDA SHAMMA affisch