Dags att söka Steneby AIR

In English below

AIR-programmet på Steneby syftar till att dels möjliggöra för en konstnär att spendera tid och arbeta i den unika miljö som är Steneby, och dels att låta studenter och personal ta del av en extern konstnärs arbetsprocess och referenser.

En del av programmet är reserverat för alumner, men vi välkomnar också ansökningar från konstnärer helt utan tidigare koppling till Steneby, och konstnärer inom skilda fält.

Sista ansökningsdag för den här omgången är 15 maj. Läs mer om vad som gäller och hur du söker här.

Har du frågor, kontakta annika.wahlstrom@steneby.se

Steneby Air möjliggörs genom stöd från HDK – Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet och Mötesplats Steneby.

air15majweb

The AIR-programme at Steneby aims to provide possibilities for an artist to live and work in the unique context of Steneby, and to let students and staff take part in the working process and references of and external artist.

Part of the programme is reserved for alumnis, but we also welcome applications from artists with no connection at all to Steneby and its fields of practice.

Application deadline for this application period is May 15. Read more about the conditions and how to apply here.

If you have any questions, contact annika.wahlstrom@steneby.se

Steneby AIR is made possible with support from HDK – Academy of Design and Crafts, University of Gothenburg and Mötesplats Steneby.