Projektets syfte är att skapa markörer för passage eller entré. Detta kan beskrivas som ett försök till förtydligande av en plats som man lämnar för att träda in i annan. En bakomliggande pedagogisk anledning till projektet är att ge våra studenter möjlighet att sätta sig in i specifika gestaltningsmässiga problemlösningar på faktiska behov i en så verklighetsliknande situation som möjligt under deras studietid. Projekt som detta bidrar till att skapa erfarenhet som yrkesutövande praktiker inom konstområdet. Vi ser det som ett stort plus att kunna driva omvärldsrelaterade projekt och utveckla objekt i det offentliga rummet.

IMG_0182 IMG_0187 IMG_0211IMG_0200 IMG_0233