Vi lever i en tid av intensiv visuell kommunikation. Bilder och texter pågår runt oss på olika sätt all vår vakna tid. Det kan man fundera en hel del på. Vad det kan betyda, vad det är vi ser, hur vi ser och varför vi ser det vi ser som vi gör…

Nina Bondeson, bildkonstnär med olika hantverkliga metoder och material; grafik, broderi, måleri, digitala möjligheter, bearbetade föremål och rumsliga arrangemanger med mera.

-Vid sidan av den egna konsttillverkningen har jag hela tiden skrivit och grejat med frågor kring konstens kunskapsbildning, föreläst, varit grossist i handledning och alltid hävdat konstens nödvändighet för människorna och dess oavvisliga betydelse för ett rimligt samhälle.

Föreläsningen arrangeras i samarbete med Steneby kulturförening.