Under två utställningsperioder varje år ställer studenter från Steneby ut i Bengtsfors konsthall. Den här gången har turen kommit till programmet Textil–Kläder–Formgivning som presenterar sin arbetsprocess i en delkurs där studenterna undersökt textil och dess uttrycksmöjligheter i förhållande till en rumslighet. Det specifika offentliga rummet kursen har utgått från är Tingsrätten i Göteborg, en plats laddad med allvar och där dramatiska möten mellan människor sker dagligen. Studenterna har förhållit sig till samhälleliga kontexter och etiska lika mycket som estetiska aspekter.

Utställningen pågår från 20 oktober till 13 november. Vernissage kl. 17 den 20 oktober i Bengtsfors konsthall.

någotomtingsrätten