Förra årets ettor på HDK vid Stenebys Möbeldesign inriktning Trä ställer ut projektet UPHOLSTERY/PLAY på nya Möbelmässan i Göteborg. Möblerna är gjorda i samarbete med Stenebyskolans Tapetserarstudenter. Mässan pågår 20-22 september.

PLAY
Design är inte en isolerad verksamhet, att kunna samarbeta med andra hantverkare / tillverkare är en viktig förmåga för alla designer. På Wood Oriented Furniture Design, HDK vid Steneby utförs varje år ett projekt som fokuserar på stoppad eller klädd möbel med namnet ”Upholstery / Play”. För att träna studenterna att formge för en specifik hantverksteknik och samarbeta med andra hantverkare samarbetar möbeldesignstudenter på HDK vid Steneby med Tapetserarutbildningen på Stenebyskolan. Projektet resulterar i fullt användbara lekmöbler som utforskar lek och olika hantverkstekniker. I processen introduceras studenterna också till deltagande-design genom att skapa med en grupp barn.

LÄRARE: Luka Jelusic, Rasmus Malbert, Eva-Johanna Isestig, Viveka Eriksson

MÖBELDESIGNSTUDENTER: Oscar Malmberg, Kajsa Malmberg, Oskar Gustavsson, Isak Krantz, Anna Roth, Thomas Cooper

TAPETSERARSTUDENTER: Markus Lidén, Anna Sundqvist, Andres Acuña Madrid, Maria Tibblin, Anna Törnros, Marie Wilhelmsson, Jim Peter Norgren