Bilder från den fantastiska vernissagen 8 januari. Det bjöds snacks, sång, tal och elevpresentationer på denna högtidliga och lustfyllda öppning. Barbro förklarar att bild och form är ett språk, precis som engelska, arabiska och norska, ett språk som kanske några av er barn kommer att använda som sitt förstaspråk längre fram i livet.

Ekhagsskolans elever har en stående årlig programpunkt i Steneby konsthall.

barnenbeskuren_01

barnenbeskuren_04

barnenbeskuren_06

barnportrattn