Jeanette Schäring öppnar sin stora, platsspecifika utställning på Konsthallen, Skövde kulturhus på lördag 26 september. I utställningen fortsätter hon sitt lokaliserande och undersökande av vatten – detta fundamentala material. Jeanette var Artist in residence på Steneby 2012 i projektet ”Dialogue with material” och gästföreläser regelbundet i Dals Långed.

Om utställningen:
Våra kroppar består till stor del av levande organismer som våra liv är beroende av; mikro och makro; livet som en öppet flöde där det är omöjligt att separera enskilda delar. Som människa, som djur och kropp, interagerar vi i ett sammanflätat system. Jeanette Schärings konstnärliga arbete kretsar kring att filosofiskt, holistiskt och estetiskt närma sig biologins och kemins vetenskapliga fält. Hon arbetar med ekologisk färg, vatten, mat och mänsklig vävnad. I utställningen visas bland annat behållare med vatten från olika platser i Skövde där besökarna under utställningens gång kan följa de olika biokemiska processer som sker helt ”naturligt” i dessa beroende på vattenkvaliteten och vad som finns i vattnet från början.

Utställningen öppnar lördag 26 september kl 13 med performance och artist talk med Jeanette Schäring och uppsalaprofessorn i analytisk kemi/neurokemi Jonas Bergqvist. Läs mer här.

Jeanette Schärings webb.

vemsvatten