Vanligtvis visar Steneby konsthall upp studenterna från Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, HDK-Valand Steneby direkt efter examinationerna som hålls i konsthallen i april-maj. På grund av rådande omständigheter blev detta framskjutet i år. Nu kan vi äntligen visa upp våra masterstudenter och deras examensarbeten i utställningen Material Matters.
Välkommen

Steneby konsthall usually shows the students at the MFA Programme in Applied Arts and Design directly after their examinations in April – May. This year due to the current circumstances this was postponed. Finally we may exhibit our Master students and their Exam works in the show Material Matters.
Welcome

Mer information här / more information here