Steneby konsthall visar Konstruktion/Construction av Maja Gunn, professor på Textil – Kropp – Rum, HDK vid Steneby.

I sin avhandling Body Acts Queer: Clothing as a performative challenge to heteronormativity intresserade sig Maja Gunn för kön och queerperspektiv i relation till kläder. I Konstruktion/Construction– ett projekt som undersöker och visualiserar hur konstruktion av kläder befäster och konstruerar kön och könsroller – utvecklar Maja Gunn arbetet från Body Acts Queer men fokuserar här mer på konstruktionen av plagg, hur de är uppbyggda/ konstruerade och varför. De detaljer, snitt och material som traditionellt har använts för att kategorisera plagget, och därmed bäraren, till en könsidentitet.

Maja Gunn: Odd Toile. Fotograf: Krister Hägglund

 

Utställningen arrangeras med stöd av Sveriges Konstföreningar