Tobias Birgersson, metallformgivare, universitetslektor och programansvarig på Metallgestaltning berättar om sig och sin konstnärliga verksamhet.
tobirgersson