”Jag har funderat en del på hur man låter det okända kliva in i ens verkligehet. Vad kan man göra för att tillåta det och vad händer när det sker?”

Olof Marsja, som är Artist In Residence på Steneby under hösten, berättar om sin verksamhet i Konsthallen

Olof Marsja har under sin AIR-vistelse på Steneby arbetat med blandade material och upphittade saker. På Steneby konsthall presenterar han ett antal skulpturer, som tagit sig mer eller mindre människoliknade former, och som samtidigt befinner sig i en rörelse och ett blivande.

Olof Intresserar sig för den inneboende livlighet i de material och objekt som ger oss. Genom att låta material och tekniker blandas försöker han skapa en estetisk vokabulär som ifrågasätter de hierarkier och maktrelationer som finns dem emellan. Processen, skissen och infallet blir delar av uttrycket.