Överallt ser jag strukturer, hur allt ordnar sig till kluster och rytmer. Kvistar, grenar, stenar flyter i gråljuset och ger mig bekräftelse på att allt hänger samman.

Livet strömmar genom alla slags organismer, det söker sig ständigt vidare.

Den tanken är min ledstång genom olika utmaningar. Den tanken är den bärande energin i mitt konstnärliga arbete. Livets kraft är obönhörlig, blind och allvetande på samma gång.

Oceanerna är allt livs ursprung och det känns betydelsefullt att min tårvätska har samma salthalt som havet. När jag blundar ser jag former och strukturer, jag tar hand om dem och ger dem fysisk gestalt.

 

Britt Ignell, lärare i konstnärlig gestaltning på Stenebyskolan, pratar om sin utställning Reminiscenser på Dalslands Konstmuseum.

Buss avgår från Steneby 15.30. Föranmälan utanför matsalen på Steneby.