Vi söker ny tekniker till utbildningen Möbeldesign inriktning Trä. Läs platsannonsen här.

Du är ansvarig tekniker för träverkstaden med tillhörande maskiner och utrustning och arbetsuppgifterna indelas i tekniskt arbete, administrativt arbete och pedagogiskt arbete. (…) Tekniskt arbete – ansvara för att ordnings- och säkerhetsregler finns och uppdateras samt blir kända av dem som använder lokalerna – svara för tillsyn av arbetsmiljön i verkstaden i samråd med ansvarig chef – ansvara för skötsel, underhåll och reparation av maskiner, verktyg och övrig utrustning – medverka vid förändringar och investeringar i verkstäderna – ansvara för externa kontakter med reparatörer och andra serviceenheter, – i samråd med kursansvarig lärare anskaffa material till undervisningen och för försäljning till studenterna. Administrativt arbete – inköp av verktyg, maskiner, material, utrustning och förbruknings- materiel, såväl självständigt som i samråd med arbetsledare – ansvara för försäljning av material till studenterna, – ansvara för utlåning av nycklar, studenternas behörighet till lokaler och utrustning Pedagogiskt arbete – instruera studenterna i användning och skötsel av maskiner och utrustning, samt gällande säkerhetsföreskrifter – i dialog med ansvariga lärare handleda studenterna i deras arbete med utrustning och material.

STE_3998 STE_4436STE_4504