Den första av två provföreläsningar med kandidater till professorstjänsten på Möbeldesign inriktning Trä. Föreläsningen hålls på engelska.

The candidates for the position as professor at Wood Oriented Furniture Design gives open trial lectures. The lecture is in English.