Beslut angående Idépeng Januari 2017

Mötesplats Stenebys uppdrag är att främja samarbete och samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Detta i syfte att stärka skolans kärnverksamhet samt bidra till förstärkt positiv utveckling av Dalsland.

Idépeng är ett stipendium som kan sökas av studenter, alumner eller anställda på Steneby som har en idé, ett projekt, en utställning, produktutveckling eller något annat där det sker samverkan med aktörer från minst tre av kategorierna; utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Idén ska stärka Steneby och bidra till stärkt positiv utveckling av Dalsland.

Vi önskar Laura lycka till med sin idé och vi ser fram emot att följa utvecklingen.
Sara Vogel-Rödin
Verksamhetsledare Mötesplats Steneby

Projekt som fick Idépeng för denna gång är:

KINETIC SPACES
Laura Blake, student på HDK vid Steneby, masterprogrammet Applied Arts and Design
45000kr

British artists Ellie Griffiths and Laura Blake have discovered a crossover in their practices, where they wish to use materials to connect people to the present moment. They would like to explore further with this Idépeng funding as they develop lively means of creating art installations for people on the autistic spectrum.

There is very little visual arts work available or accessible to individuals on the autistic spectrum, particularly those with more severe needs. The artists feel excited that their collaboration could lead to the development of high quality, innovative work in this field which would have a positive social impact for diverse communities in Dalsland and beyond.

Skiss, Laura Blake

Skissarbete, Laura Blake