Att skapa musik av buller
Bland fläktar, pumpar och kvarnar på pappersmaskinen TM2 vid REXCELL i Dals Långed finns grundstommen till två ljudhappenings som äger rum i oktober. I tillverkningsprocessen finns hundratals motorer som skapar en kompakt ljudmatta av brus och buller. Oljud skulle nog de flesta säga, men i bullret gömmer sig toner som bildar ackord om man lyssnar noga. Dessutom är ackorden olika beroende på vilken färg det är på
pappersmassan.
-Kör man färgad massa är det mycket blues, medan vit massa skapar maj 7 ackord och vackra körliknande klanger, säger Peter Halvordsson som spelat in ljuden.

Nya uttrycksformer

De bearbetade ljuden möter musiker den 17 respektive 31 oktober i Dals Långed. Gemensamt för båda eventen är viljan att undersöka nya uttrycksformer i gränslanden mellan ljud och musik, mellan konsert och utställning/performance.

Levande ljudinstallation äger rum den 17 oktober kl 14.00 – 19.00 i Nya Magasinet, Steneby vid järnvägsstationen i Dals Långed. Levande ljudinstallation är en mix av installation, konsert och utställning. Grunden är ljudupptagningarna från REXCELL. Originalljud blandas med bearbetade
ljudkompositioner och ljudbakgrunder för musikerna. Allt inramat av video och ljussättning. Det musikaliska har fokus på klanger och improvisation både på udda och traditionella instrument. Bland de mer udda instrumenten finns Thereminen, en skapelse från 1919 som brukar betraktas som världens första elektroniska instrument. Medverkande musiker är Peter och Stefan Halvordsson samt Jörgen Moberg.
Programmet, som varar ca 40 minuter kommer att loopas många gånger under de fem timmar installationen pågår. Varje loop kommer att vara olik den andra.
– Man kan komma och gå som man vill, som på en utställning, eller sitta ner som på en konsert.

Ett ljudfyrverkeri till minnet av en epok
31 oktober är det planerade datumet för stängningen av REXCELL fabriken i Dals Långed. Med anledning av detta hålls en Ljudmanifestation på taket på Rexcellfabriken kl. 19.00. Det blir ett kort och intensivt ljud- och live performance för att påminna om fabrikens över 150 åriga tradition av papperstillverkning. För en kort stund flyttas ljudmiljön i fabrikslokalen utomhus. Även här är det en mix av ljudinstallation och livemusik. Det kommer att synas och höras vida omkring och man har bra överblick ända från brofästet vid Handlarnbutiken till Rexcells parkeringsplats vid brofästet på andra sidan vid ”Ön”.

Långedprojektet ingår i GIBCA extended, en konstbiennal som utgår från Göteborg. I Långedprojektet ingår förutom dessa ljudhappenings också två utställningar på Galleri Olika i Dals Långed samt skapandet av två
böcker.

Mer info finns på hemsidan: www.langedprojektet.se
Foto: Lena Adamina Waldau