Dalslands Kanal AB och Steneby fortsätter sitt erbjudande till studenter vid Steneby att ansöka om sommarateljévistelse vid Långbrons sluss, Dals Långed 2018.

En stipendiesumma på 30 000 kr ingår i ateljévistelsen. Ateljén är belägen vid Långsbrons sluss där många båtresenärer passerar varje sommar och där kanalbåtarnas passagerare kan byta mellan båt och rälsbuss. Ateljén/Galleriet kan med fördel användas som exponeringsyta och förväntas hållas öppen för besökare i juli månad och halva augusti. Vi ser positivt på idéer där det ingår försäljning av alster.
Studenten ansöker med idé och tidsplan till Funny Livdotter, Mötesplats Steneby.
Sista ansökningsdag 18 april 2018.

Långbron AIR 2017
2017 fick Martina Lundqvist och Ellinor Markhag – läs om deras vistelse här.

Långbron AIR 2016
2016 fick Klara Bothén och Catrin Karlberg stipendiet – läs om deras vistelse här.

Långbron AIR 2015
2015 fick Josha Woudstra stipendiet – läs om hennes vistelse här.

 

ENGLISH:

Dalslands Kanal AB and Steneby continues its offer to students at Steneby to apply for a summer studio residence at Långbrons floodgate, Dals Långed 2018.
The scholarship includes 30 000 SEK with the studio residence. The Studio is located along the Långbrons floodgate which many boat travellers pass every summer and where the canal boat’s passengers can swap between boat and train. The Studio/Gallery can be a beneficial exposure platform and is expected to be kept open for visitors during July and half of August. We look positively on ideas that include sales of products/art pieces. Students can apply with an idea and a time plan to Funny Livdotter, Mötesplats Steneby.
Last day to apply 18th of April 2018.