ks_body-anagram

Kristina Skantze syr kroppsdelar och människoliknande figurer genom vilka hon levandegör olika känslotillstånd.

I en öppen föreläsning berättar hon om hur tålmodigt och lekfullt hantverk kan skapa ett eget utrymme i vardagen och samtidigt öppna upp för möten med andra. Hon kommer också att berätta om sina olika utbildningar och om hur en kan ta sig vidare och hitta nya samarbeten och sammanhang att verka i efter examen.

Kristina studerade textil på Stenebyskolan 2007/08 och utbildade sig därefter på HDK i Göteborg samt på Konstfack i Stockholm. Kristina är verksam i Stockholm.

.