Med anledning av 100-års jubiléet av kanalen Stora Lee – Östen kommer slussen i Töcksfors att prydas av ett specialtillverkat räcke av Justus Braunsschweig, HDK Steneby.

Årjängs kommun och Dalslands Kanal AB utvecklar området kring slussen i Töcksfors för besökare, invånare och evenemang. Som en del i detta utlystes en tävling för alumner och studenter vid HDK Stenebys program Järn & Stål/offentlig gestaltning. Uppdraget var att ta fram ett räcke som ska pryda slussen i Töcksfors.

”Vattnets kraft”
Arbetsgruppen utsåg Justus Braunsschweigs förslag ”Vattnets Kraft” som vinnare.
”Mitt förslag handlar om vattnets vildhet, skönhet och urtida kraft” skriver konstnären i beskrivningen. Förslaget är spännande och kombinerar former som återfinns i slussens befintliga räcken med en skulptural avslutning i form av en stor våg som slår mot slussväggens utsida. Räcket för tankarna till kanalens ursprung och den förändring som transportvägen innebar för bygden. Den påminner oss också om den ständiga förändring som vårt samhälle genomgår, en förändringens våg.

Nu väntar arbetet i verkstaden och förberedelsen av platsen i Töcksfors. På 100-års jubiléet den 5 september sker den officiella invigningen av räcket.

Grattis Justus!

Justus_2