17 okt-1 Nov
Jan-Olov Hilmersson
Binnebergs Tingshus

Vernissage: lördag 17 okt kl 14 – 17
öppettider: lördag-söndag kl 14 – 17

Konstpyssel för barn
Kaffeservering med hembakat
Välkomna!

Vad berättar vingarna?

Fåglar, änglar, lönnens frö, kanske förmågan att inta luftrummet, att kunna förflytta sig och kunna inta ett ” fågelperspektiv” att se på världen från ovan .

Man kan betrakta det som lite motsägelsefullt att gestalta vingar i metall, fjädrar som i sin konstruktion är så lätta! I vardagligt tal fungerar ofta fjäder som metafor för lätthet och metaller står för tyngd och kraft.

Metallerna bär också på berättelse i sig själva, olika metallers ädelhet och fysikaliska egenskaper som gör dem unika i sina sammansättningar som grundämnen och i olika legeringsformer. Metaller har också spelat en betydande roll i människans historia och gör det fortfarande, vi kan inte tänka oss ett liv utan metaller!

I mina gestaltningar vill jag ge utrymme för olika berättelseformer där betraktarens egna referenser blir delaktiga i tolkningen av verken, säger Jan-Olov som är programansvarig för HDK Stenebys kandidatprogram Järn & Stål / offentlig gestaltning.

Vi möter vingar i dikten ”Hope is the thing with feathers” av Emily Dickinson

Hope is the thing with feather –

That perches in the soul –

And sings the tune without the words –

And never stops -at all –

And sweetest – in the Gale – is heard –

And sore must be the storm –

That could abash the little Bird

That kept som many warm –

I`ve heard it in the chillliest land –

And on the strangest sea –

Yet – never- in Extremity,

It asked a crumb – of me.

 

Utställning-Binnebergs-tingshus_Sida_1