Tvårna på HDK vid Steneby visar identitetsprojekt

Inre och yttre världar
Grunden till den här utställningen är den kurs i visuell gestaltning och kommunikation som vi påbörjade i november 2017. Vi utforskade vår konstnärliga identitet både genom att analysera och skriva om ämnen som intresserar oss, men också genom att framställa konst- och hantverk.

Att undersöka material är en gemensam nämnare för oss alla. I våra objekt kan vi också utläsa en fascination för naturliga, organiska, och mänskliga former, samt för den inre människan, minnen, berättelser och fantasier. Vi utforskar inre och yttre världar.