Studiemedel och avgifter för Konst- och kulturutbildning

Utbildningen berättigar till studiemedel under högst 80 veckor ( 2 år). Har du fullt studielån kan du även söka merkostnadslån för terminsavgiften. Terminsavgiften för antagna till läsåret 2024/2025 är 8 000 SEK per termin. Ytterligare kostnader för eget arbets- och förbrukningsmaterial tillkommer.

Hur söker jag studiemedel?
Se filmen https://youtu.be/CPrE4Z24JqM
Sök studiemedel i god tid innan skolstart. Sök för hela läsåret, 40 veckor.
Höstterminen 2024-08-19–2024-12-20
Vårterminen 2025-01-08 — 2025-06-10
Studietakt: 100% (heltid)

Berättigad till studiemedel i max 80 veckor
CSN beviljar studiemedel med lån och bidrag för Konst o Kulturutbildning. Dessa går under gymnasiekvoten och i max 80 veckor, alltså 2 läsår.
Länk till csn: https://www.csn.se/bidrag-och-lan/for-din-situation/studera-pa-en-utbildning-i-sverige/konst–och-kulturutbildningar.html

Om du ska studera med studiemedel har du möjlighet att i samband med din studiemedelsansökan ansöka om merkostnadslån för undervisningsavgift. Du ska då uppge 8000 SEK per termin. Du ska också svara ”nej” på frågan om du kan betala din undervisningsavgift månadsvis. Ladda upp Bilaga till ansökan om merkostnadslån 2024-2024 i din ansökan om studiemedel!

Gör din ansökan till CSN i god tid. När du fått besked om studiemedel till din sida hos CSN, så skriver du ut denna blankett och undertecknar med ditt namn och datum. Kontrollera att det är rätt uppgifter! Därefter lämnar du denna blankett till administrationen. Vi skickar blanketten till CSN. Därefter får du utbetalning från CSN, vanligen runt den 20 – 25:e varje månad. Frågor om CSN skickas till: antagning@steneby.se

Välj mellan studiehjälp eller ta studiemedel om du är född 2005 eller senare

Du som är studerande och född år 2005 eller senare får själv välja om du vill ta det gymnasiala bidraget (ett mindre bidrag – precis som i gymnasiet – just nu 1 250 kronor/månad) eller om du vill ansöka om studiemedel med bidrag och lån som alla andra. Om du tar det gymnasiala bidraget kan du också via CSN söka extra tillägg och / eller inackorderingstillägg.

Mer info om studiehjälp hittar du på CSN:s hemsida: www.csn.se

När du ansöker om studiemedel hos CSN för följande utbildning Konst hantverk design – högskoleförberedande utbildning gäller för följande inriktningar.
Läs mer om CSN för Konst- och kulturutbildning- För denna utbildning gäller Avdelning A3.

  • Kläder
  • Form & Design
  • Textil: Konst & Design
  • Objekt & Smyckekonst
  • Kläder & Accessoarer
  • Trähantverk & Möbelsnickeri
  • Fördjupningsår

väljer du:

Skolform: Konst och kulturutb/Kompletterande utb
Ort: Dals Långed
Skola: Stenebyskolan
Utbildning/kurs: Konst hantverk design -högskoleförberedande utbildning, GY, Dals Långed

CSN om studiemedel för våra Konst- och kulturutbildningar.