I samband med utställningen Att framföra kropp – tio aspekter som visas just nu i Steneby konsthall, arrangeras ett heldagsseminarium på samma tema med tre intressanta talare som vrider och vänder på begreppet ”kropp utifrån dansarens, forskarens och konstkritikerns perspektiv. Fredag 18 september kl 09:30-15:00 på Steneby, Dals Långed.

Jessica Kempe, frilansande konstkritiker, kulturskribent, konstföreläsare och lärare, inleder dagen med sitt föredrag Att väva kroppsliga erfarenheter och sy hur kroppen känns. Det handlar om garnet, tyget och tråden som kroppslighetens representationer i konst och design. Kempe vill visa och diskutera hur textila material och metoder fått en allt starkare roll i samtidskonstens gestaltningar av den utsatta och underordnade kroppen.

Kristina Holmqvist Gattario öppnar eftermiddagspasset med sin föreläsning om kropp utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Hon är forskare och lärare i utvecklingspsykologi vid Göteborg universitet, samt författare till boken Projekt Perfekt: om utseendekultur och kroppsuppfattning. Holmqvist Gattario berättar om forskningsfynd vad gäller hur ungas förhållningssätt till den egna kroppen och utseendet påverkas och utvecklas från barndom till vuxenlivet.

Cecilia Roos, dansare och professor i interpretation på Dans och Cirkushögskolan (DOCH vid Stockholm University of the Arts) avslutar dagen med sin lecture-demo Tänkande kropp. Med dansarens perspektiv talar och dansar Cecilia Roos kring interaktionen mellan tänkandet och görandet samt hur förståelsen av en rörelse förändras och problematiseras genom själva görandet av den.

Välkommen att boka din plats, seminariet är öppet för alla. Arrangeras i samarbete med Mötesplats Steneby och HDK, Göteborg.

Dagen börjar med registrering och kaffe kl 09:30. Efter första föreläsningen finns chans att se utställningen ”Att framföra kropp – tio aspekter” och därefter kan man köpa lunch i matsalen.
seminarium kropp