Masterstudenterna examineras inför opponent och publik.
Examinationerna sker på engelska.
Alla är välkomna!

Opponent Konsthantverk: Jessica Hemmings
Opponent Design: Petra Lilja
Examinator Textil – Kläder – Formgivning: Kajsa G. Eriksson
Examinator Metallgestaltning: Heiner Zimmerman
Examinator Möbeldesign inritning Trä: Torsten Hild

08:30-09:30
Klara Bothén

Inriktning: Textil – Kläder – Formgivning

09:45-10:45
Billy Andersson

Inriktning: Metallgestaltning

11:00-12:00
Ying-Yu Wei
Inriktning: Möbeldesign inriktning Trä

13:00-14:00
Vanessa Fernandez
Inriktning: Möbeldesign inriktning Trä

14:15-15:15
Marie-Louise Velthuijzen
Inriktning: Möbeldesign inriktning Trä