Utställning med avgångsstudenter på HDK, Göteborgs universitet.

KANDIDATPROGRAMMEN:
Keramikkonst
Metallgestaltning
Möbeldesign inr trä
Textilkonst
Textil – Kropp – Rum
Smyckekonst

MASTERPROGRAMMEN:
Konsthantverk
Tillämpad konst och formgivning