Beslut angående Idépeng hösten 2015.
Mötesplats Stenebys uppdrag är att främja samarbete och samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Detta i syfte att stärka skolans kärnverksamhet samt bidra till förstärkt positiv utveckling av Dalsland.

Idépeng är ett stipendium som kan sökas av studenter, alumner eller anställda på Steneby som har en idé, ett projekt, en utställning, produktutveckling eller något annat där det sker samverkan med aktörer från minst tre av kategorierna; utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Idén skall bidra till stärkt positiv utveckling av Dalsland.

Urvalet görs av en jury bestående av: Jeff Kaller rektor Stenebyskolan, Otto Samuelsson HDK vid Steneby, Dag Bjaaland utbildningsledare Stenebyskolan, Barbro Erlandsson Bratt koordinator Steneby, Sara Vogel-Rödin Mötesplats Steneby och Cecilia Berg VD Bengtsfors Utvecklingsbolag AB.

Mötet den 30 september 2015 beslutade att ge följande idéer idépeng:

Med siktet mot en Naturlig färgningskonferens

Therése Carlsson (Alumn HDK vid Steneby) & Jeanette Schäring (anställd sommarkurs HDK vid Steneby)
50000kr

Julmarknad i galleri Långbron

Josha Woudstra (alumn HDK vid Steneby)
26000kr

Hantverksprojekt med utbyte mellan Sverige och Japan

Lydia V Wallin (student Stenebyskolan) & Hedvig Flärdh ( student Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, Göteborgs universitet)
30000kr

Spantex, samarbete med Munksjö

Sindre Bjerkli (student HDK vid Seneby)
26500kr

Skulptural, levande installation med video performance
Thea Timjan Thorheim (student HDK vid Steneby)
20000kr

Steve Johnsons Residency
Chris Porcarelli (alumn HDK vid Steneby)
50000kr

Vi önskar alla lycka till med sina idéer och vi ser fram emot att följa utvecklingen!
20150930
Sara Vogel-Rödin
Verksamhetsledare Mötesplats Steneby
idepeng bild 2