5 förpackningar utvecklades till 5 plagg av 16 personer på 3 dagar.
Utbildningen Kläder 1 år startade upp läsåret med att samarbeta, lära känna varandra och utveckla ny design.

Utgångspunkten: förpackningarna

Utgångspunkten: förpackningarna

grupp 1

grupp 1: Gypsy water

grupp 2

grupp 2: Korres kub

grupp 3

grupp 3: Korres avlång

grupp 4

grupp 4: thai chicken red curry

orange2

grupp 5: Naturskyddsföreningen