Utställarna Anna Persson och Ines Sebalj berättar om hur deras konstnärliga processer ser ut, både i det enskilda och i det gemensamma arbetet.

Båda arbetar självbiografiskt. Anna Persson arbetar med teckningen i ett utvidgat perspektiv där hon integrerar tecknandet i film och installationer. Verken handlar om det vi inte riktigt kan förstå och förklara, där en omedvetenhet möter en annan omedvetenhet.

I ett försök att äga sin egen historia återskapar Ines Sebalj minnen av platser och händelser från en turbulent barndom med hjälp av fotografi och film. Hon rör sig i övergången mellan barndom och vuxenvärld, minnesbilder och verklighet samt mellan roller och perspektiv. Geografiska områden och tidsepoker samman knyts samman i en resa i tid och rum.