I utställningens sista vecka berättar konstnärerna Maria Elmqvist och Felix Roll om sitt arbete och sina tankar. Ett samtal över generationsgränserna om överlevnadsstrategier för kreatörer.