– 6 konstnärer visar material och skapande på film
Den rådande globala pandemin är en såväl prövande som lysande tid för materialbaserad konst. När vi alla tvingas sakta ner och leva mer isolerat frigörs möjligheter för skapande och hantverk. En ny tillvaro fylld av tid; att fokusera, att öva, att lära sig något nytt eller att vässa sina tekniker. Det tröstar.
Men i en tid som begränsar folksamlingar och fysisk beröring är det svårare med utställningsformatet. Steneby konsthall saknar att vara en öppen mötesplats där allmänheten kan uppleva fantastisk konst och design. I utställningen Focal Point använder 6 materialbaserade konstnärer mediet video för att ifrågasätta, kommentera och dela sin konst.

– Six artists showing materials and making on film
The recent global pandemic has been both a brilliant and trying time for material-based art. Whilst we all are asked to slow down and be more isolated, several qualities of making are seeing craft come into its own. It offers a place to find time, to focus, to practice, and for makers to ‘upskill’. It is a solace.
But in a time restricting touch and physical community, the exhibiting of this work is more difficult. Steneby Konsthall misses being a platform for showing brilliant work to the public, we still want to consider making and design with an audience. Therefore, we present Focal Point, an exhibition of six artists who use materials on video to critique, question, and include.

Ellie Griffiths
FRAMES (2018)
Samarbete med filmskaparen Geraldine Heaney.
Musik av CHAPELIER FOU.
Made in collaboration with filmmaker Geraldine Heaney.
Music by CHAPELIER FOU.

Frames är resultatet av Ellies Imaginate-residens på St Crispin’s School i Edinburgh Skottland där hon jobbade med icke-talande elever inom autismspektrat. Det antas ofta att denna samhällsgrupp uppskattar en förenklad eller anpassad konst. Men under residenset upptäckte konstnärerna och eleverna att delade många intresseområden och fascination för originalitet och kreativa uttryck. De är båda normbrytare, naturliga utforskare av sin miljö och högt intresserade av olika texturer och material. Ellie utvecklade lyhörda metoder för eleverna att bättre själva styra och göra val i sitt kreativa skapande. Filmen centreras kring en statisk scen i ett vitt rum, likt ett tomt canvas eller modernt konstgalleri. Den som fyller rummet är konstnär, och vad den gör i rummet är konst.

Frames is the outcome of Ellie’s Imaginate artist residency at St.Crispin’s School, in Edinburgh, Scotland, with students who are non-verbal and on the autistic spectrum. In the art world people assume this population would need simplified or specialist types of art to enjoy. But during this residency the artists and pupils discovered many shared fascinations and authentic forms of creative expression. Both are natural explorers of their surroundings, both are disruptors of norms, and both are interested in a variety of textures and materials. Ellie developed ways of enabling the pupils to make their own creative choices, following the pupil’s leads. The film centres around the same shot in a white space, typical of a blank canvas or white cube gallery. Whoever enters this space is an artist, and whatever they do in it is art

 

Jonatan Malm
’Brand A’ (2015)

Brand A är sprungen ur Jonatan Malms ‘Folklore stories’ – en undersökning av hur hantverk och slöjd kommuniceras. Projektet fokuserar inte på det lågmälda språket av skurna ytmönster eller val av ämne (trä), utan det mer direkta uttrycket av allmogemåleri och symboliska objekt.
I sin forskning intresserar sig Jonatan för hur nya grupper ska få upp ögonen för hantverk. Brand As videoformat rör sig långt bort från konventionella utställningsmiljöer och tillåter samtidigt Jonatan att kombinera flera av sina favoritmedier: handsnidade figurer och kollage samt musik på harmonium! Videon premiärvisades på London Craft Week 2015.

Brand A is the result of ‘Folklore stories’, an investigation by Jonatan Malm into how craft and folk art is communicated. In this project, it was not the subtle language of cut surfaces and timber choices that were emphasised, but a more direct dialect of folklore paintings and symbolic objects.
Within his research, Jonatan also searched for ways to get new audiences to access craft. The video format of Brand A escapes conventional exhibition spaces, whilst also allowing him to blend several of his favourite mediums. The video consists of hand carved figures and collage, whilst the song was made on a harmonium. The video premiered during London Craft Week 2015

 

Maria Norrman
Millennium Star (2012)

Verket visar födelsen av Maria Normans drag-persona Millenium Star. Konstnären gav en dragartist i uppgift att transformera henne själv till dragqueen. Förvandlingen medför ett knippe blandade genusuttryck: som kvinna imiterar hon en mans överdrivna version av en kvinna. Kläderna och sminket blir konstnärens material som påverkar rörelsemönster och beteende hos Millenium Star. Processen visas sedan baklänges, med två flamboyanta dragqueens som gradvis klär av sina kostymer medan de diskuterar identitet, genus och imitation.

This piece shows the birth of Maria Norrman’s drag persona, Millennium Star. Maria gave a drag artist the task of transforming her into a drag queen. In this act she transcends many gender expressions, imitating a man dressed as an exaggerated image of a woman. Costume and make up become her materials, as she uses them to affect her movement and behaviour alongside her appearance. This process is shown in reverse, showing two fully-fledged drag queens gradually become undone whilst discussing identity, gender and imitation.

 

Evgeniya Martirosyan
Gut Feeling (2019)
Filmat av Chris Hurley
Camera by Chris Hurley

Under en ettårsperiod har Evgeniya arbetat med gamla cykelslangar. Hon har skurit, vävt och knutit det återbrukade gummit. I Gut Feeling filmas det mödosamma arbetet i slowmotion. Nedsänkt i en svart, oljig substans får gummislangarna liv. De börjar tala;
morrar och klagar i respons till konstnärens händer. Den intensiva processen transformerar massproducerat material till något
levande och med känslor.
Over a period of one year, Evgeniya worked with old bicycle tyres, cutting, weaving and knotting the reclaimed rubber. ’Gut Feeling’ was created using slow motion recordings of this laborious process. Submerged in black oily substance, the rubber seems to take on a life of its own. It begins to converse; growling and groaning in response to the makers hands. This intense process gradually transforms mass produced material into something seemingly organic and unnerving

 

Mariano Renteria
Mexican Handcraft Masters – THE CIRCLE (2019)
Regi/Director: Mariano Rentería
Producent/Producer: Jorge Díez
Projektledare/Coordinator: Daniel Álvarez Reyes
Foto/Director of phtography: Mariano Rentería
Musik/Music: Irepan Rojas

The Circle är den avslutande delen i en serie som dokumenterar olika hantverk i den mexikanska staten Michoacán. Genom hantverkarnas ögon får vi se vad som ligger bakom varje objekt, såväl hantverk som tradition. Hantverkare reser hundratals kilometer från kusten till regionens högsta berg för att skapa unika saker med sina händer. I ‘The Circle’ visas hantverk som stöttepelare i samhälle och familj. En orkester av hantverkstekniker, cykler, liv och död.

‘The Circle’ is the concluding part to a series documenting the working methods of various crafts in the state of Michoacán, México. Through the eyes of multiple artisans, we get to know the process and tradition behind each piece. From the coast to the highest parts of the mountains, the artisans travel hundreds of kilometres to create unique pieces with their hands. In an orchestra of cycles and techniques, ‘The Circle’ shows craft as community, family and overall support. It is where life starts and finishes.

 

Alexander Stevenson
Antarctic thought Experiment (2020)

Alexander Stevensons verk Antarctic Thought Experiment bygger på samtal med akademiker som aldrig varit i närkontakt med sitt studieobjekt – Antarktis. I verket använder konstnären stickad rekvisita och handgjorda dräkter i scener som representerar en kolonial syn på Antarktis. En vit, västerländsk upptäcktsresande syns i filmens början. Denne går igenom flera färg- och form-mutationer under filmens gång. Klistrig vit vätska och smutsig ull i kontrast med ursinnigt röd is och hav. Materialen byter ständigt roller, till slut blir det svårt att utskilja vad som är vad. Alexanders använder laddade material, såsom ullen vi förknippar med tidiga polarresandes kläder, för att belysa hur platser ofta representeras av kulturella fantasibilder.

Alexander Stevenson’s work Antarctic Thought Experiment originates from conversations with academics who have never visited or touched their object of study – Antarctica. In this work, he uses knitted props, hand-made costumes, and sets to symbolise colonial visions of Antarctica. A white western explorer appears at the beginning of the video, who then undergoes several mutations of form and colour. Sticky white masking fluid and dirty grey wool contrast with furious red ocean and ice. These materials switch roles repeatedly, so that eventually it is unclear what is describing Antarctica and what is obscuring it. Alexander uses these loaded materials, such as the wool of early explorer garments, to explore just how much of how we talk about place is in fact cultural imagination.