Här är dagsschemat för presentationerna av examensarbeten på Möbeldesign:
08:30 Välkommen, prof hälsar alla välkomna till presentationsdagen, presenterar opponenterna och upplägget

Here is the daily schedule for the presentations of degree projects at Furniture Design:
08:30  Prof welcomes everyone to the presentation day, presents the opponents and the presentation