Avgångsstudenterna  på masterprogrammet Applied Arts and Design, HDK vid Steneby, Göteborgs universitet, presenterar sina examensarbeten och försvarar dem inför examinator, opponent och publik. Välkomna.