Välkommen att ta del av avgångsstudenterna från kandidatprogrammen Metallgestaltning, Textil – Kropp – Rum och Möbeldesign inriktning Trä, HDK vid Steneby, Göteborgs universitet, då de presenterar sina examensarbeten och försvarar dem inför examinator, opponent och publik.