EXAMINATIONER för TKR BA 2019

Riktlinjer: 

De som ska examineras hänger upp sina arbeten på kvällen den 14:e maj. Examinationerna är öppna. Språk: svenska. Totalt 40 minuter per student. Studenten har 10 minuter för sin presentation, 15 minuter för frågor från huvudopponent, 5-10 minuter för frågor från bisittande opponent. 5-10 minuter för frågor och diskussion med publiken.

8.15-8.50 opponenter, professor, lärare tittar på arbeten bakom stängd dörr

8.50 Examinationerna börjar. Välkommen och presentation av opponenter

Opponenter 

Bella Rune, professor Konsthantverk/ Textil, Konstfack,  bella.rune@konstfack.se 

Katarina Wiklund, konstnär och scenograf, katarina@wiklundwiklund.com

Examinator 

Maja Gunn, professor, HDK Steneby, maja.gunn@hdk.gu.se

 

English

EXAMINATIONS FOR TBS BA 2019

Guidelines:

Those who are to be examined hang up their work in the evening of May 14th. Examinations are open. Language Swedish. A total of 40 minutes per student. The student has 10 minutes for his presentation, 15 minutes for questions from the main opponent, 5-10 minutes for questions from the biting opponent. 5-10 minutes for questions and discussion with the audience.

8.15-8.50 opponents, professor, teacher looking at work behind closed door

8.50 Examinations begin. Welcome and presentation of opponents

Opponents

Bella Rune, Professor of Arts and Crafts / Textile, Konstfack, bella.rune@konstfack.se

Katarina Wiklund, artist and stage designer, katarina@wiklundwiklund.com

Examiner

Maja Gunn, professor, HDK Steneby, maja.gunn@hdk.gu.se