Examensutställningen visar arbeten av kandidat- och mastersstudenter från HDK-Valand, Campus Steneby i den unika miljön Växthuset, Göteborgs Trädgårdsförening. Utställningsrummet kan ses som symbolisk då tjugo studenter visar sina resultat som växt och utvecklats i relation till de olika inriktningarna. Deras material är textil, metall och trä. Resultaten ger en ny förståelse av vår omvärld.

  

The exam exhibition of the BFA and MFA students from HDK – Valand, Campus Steneby present their work in craft and design within the unique setting of The Greenhouse at The Garden Society of Gothenburg. The exhibition space could be considered symbolic as twenty makers showcase their achievements in developing and understanding their respective specialisms. Textile, metal and wood are their materials. Head and hand are their tools. The results are new genera of perception.