Vi har anpassat vår verksamhet efter rådande läge med anledning av den pågående Corona Pandemin
Vi tar inte emot studiebesök just nu.
Bibliotek, konsthall och restaurang är dock öppet för allmänheten under anpassade former.