Långbron AIR är gemensamt instiftat av Dalslands Kanal AB och Mötesplats Steneby. Det är en 6 veckors Artist in Residence där den nominerade får aktivera Långbron Galleriet under juli och början på augusti. Platsen har ett flöde av besökare genom Dalslands kanal och skapar ett oväntat men uppskattat inslag bland sommaraktiviteterna.

Juryn för Långbron AIR hade (9 juni 2020) sammanträde och beslutat att det sjätte året av Långbron Air ska tilldelas Nicolas Girerd-Barclay. Stipendiesumman är på 30 000 kr.

MotiveringNicolas förslag anknyter till båtbyggartraditionen som historiskt funnits längs kanalen. Träbåtar kräver omsorg och arbete för att hållas i vackert och fungerande skick.  De förväntade besökarna är i stor utsträckning båtturister med egna erfarenheter av att underhålla av båtar; varför intressanta möten och samtal mellan entusiaster kan uppstå. De nya souvenirerna med motiv kopplade till transporter i och i samband med kanalen, gjorda av skickliga hantverkarhänder, har potential att bli uppskattade och förknippade med Dalslands kanal även efter residenset är över.

Nicolas Girerd-Barclay studerar första året på masterprogrammet i Tillämpad konst och formgivning, Möbeldesign med inriktning trä, på HDK Valand vid Steneby. När vi kontaktade Nicolas om beslutet var hans reaktion;
I was in disbelief when I heard the news that I had been considered for the residency. I want to express my deep gratitude for the opportunity to work alongside the Dalsland Canal with Långbron AiR. I feel very fortunate to be able to practice and  develop my abilities as an aspiring woodworker over the summer, and it is with great hope that I can share my fascination of Dalsland with all who pass through the långbron locks, and at the same time help them in taking home a piece of the canal themselves.

Årets jury bestod av:
Johan Trollnäs; VD för Dalslands Kanal AB och Dalslands Turist AB
Mie Felth; konstnär och representant för Not Quite
Joe Clark; Möbeldesigner och representant för Dals Långeds Utvecklingsråd
Sara Vogel- Rödin; Kulturchef i Bengtsfors kommun
Anders Lindgren; Verksamhetsledare för Mötesplats Steneby

Vi önskar Nicolas Girerd-Barclay en kreativ, gynnsam och trevlig sommar som årets Långbron Air!