Steneby Kulturförening och Bengtsfors kommun anordnar en kväll på temat mångfald och tolerans i samband med pågående utställning av Moustafa Jano.

Hembygdsforskare Monika Åhlund berättar om emigrationen till USA och Norge från Steneby socken under 1800-talet.

Lama Jaber och Latifah Chehab, båda från Syrien läser ur sina bidrag i den kommande antologin Nya Röster.

Kursledare Victor Estby berättar om projektet Nya Röster, som är Bokdagar i Dalslands integrationsprojekt för nyanlända. Unga vuxna, nya svenskar får gå en skrivkurs, där de utvecklar sitt svenska språk och berättande.