Välkommen till en tre-dagars kollaborativ workshop där studenter från HDK/Metallgestaltning och Aalborg University/Art & Technology arbetar tillsammans med professor Palle Dahlstedt.
Studenter från alla program är välkomna att vara med.
Anmäl dig till Karl Hallberg senast 11 april.
0736 805 531