Konstnärerna Anna Persson och Ines Sebalj utgår båda från självupplevda historier och minnesbilder då de skapar sina verk. I mötet av varandras konstnärskap såg konstnärerna ett släktskap och det uppstod en nyfikenhet och ett intresse för att arbeta tillsammans och låta varandras berättelser och minnen mötas.

I utställningen på Steneby Konsthall får vi ta del av konstnärernas enskilda verk men även ett nyskapat gemensamt arbete som handlar om hur minnen förs vidare. Hur påverkas minnena då de formuleras om och återskapas? Genom att göra ett verk utifrån en personlig historia lämnar vi över berättelsen till en ny person som kan föra minnet vidare. Vi lånar ut våra historier för nya tolkningar och kanske ett uppvaknande av egna minnesbilder. Berättelserna förändras med tidens gång och till slut kan en ny berättelse skapats eller helt försvunnit. Likt flaskposten vet vi inte vem mottagaren är av våra berättelser och hur de kommer att läsas.

Om Konstnärerna

Anna Persson arbetar med teckningen i ett utvidgat perspektiv där hon integrerar tecknandet i film och installationer. Verken handlar om det vi inte riktigt kan förstå och förklara, där en omedvetenhet möter en annan omedvetenhet.

I ett försök att äga sin egen historia återskapar Ines Sebalj minnen av platser och händelser från en turbulent barndom med hjälp av fotografi och film. Hon rör sig i övergången mellan barndom och vuxenvärld, minnesbilder och verklighet samt mellan roller och perspektiv. Geografiska områden och tidsepoker samman knyts samman i en resa i tid och rum.

Anna Persson (f. 1968) är utbildad på Konsthögskolan Valand och arbetar som konstnär i Göteborg. Hon arbetar främst med utställningsverksamhet och offentliga gestaltningsuppdrag. Anna har medverkat i ett flertal utställningar på bl. a Färgfabriken, Göteborgs konstmuseum, Västerås konstmuseum, Alma Löv Museum of Unexp. Art med flera.

Ines Sebalj (f. 1967) är utbildad fotograf och filmarbetare. Hon är verksam som fotograf, filmare och konstnär i Göteborg. Utbildad på Göteborgs Fotoskola, Högskolan för fotografi, Filmvetenskap, IHTV, regiutbildning och teaterlinjen vid Nordiska folkhögskolan. Ines har haft separatutställningar på Husby konsthall, Alingsås konsthall och på Art Photo Collection. Grupputställningar på Malmö konsthall, Askersunds konsthall, Galleri Box, Alingsås museum m.fl. Hon har även gett ut fotoboken “Flickan och Tito” på förlaget Sailor Press.