Fem studenter på masterprogrammet Tillämpad konst och formgivning, HDK vid Steneby, visar ett nedslag i sina respektive projekt som de startade i höstas och fortsätter arbeta vidare med. Utställningen blir en avstämning – här står vi nu –  förklarar Klara Bothén, som medverkar i utställningen tillsammans med Samyukta Easwaran, Ying-Yu Wei, Maria-Louise Velthuijzen och Vanessa Fernandez.

marie-louise

Marie-Louise Velthuijzen

wei project

Ying-Yu Wei

_DSC8113 klara bothen_foto hildagrahnat

Klara Bothén, foto av Hilda Grahnat

Vanessa Fernandez

Vanessa Fernandez

Samyukta Easwaran

Samyukta Easwaran

Utbildningen är ett 2-årigt internationellt program på avancerad nivå, vilket innebär att undervisningsspråket är engelska och därför lockas många långväga studenter till Dals Långed. Studenter väljer vid ansökan en inriktning: Metallgestaltning, Textil-Kläder-Formgivning eller Möbeldesign inriktning Trä. Just nu intervjuas sökanden inför nästa år.

Programmet på avancerad nivå vid Steneby handlar om material och görande i en öppen internationell och samtida miljö. Våra ledord material, kropp och rum står för ett förhållningssätt där vi inte skiljer på huvud och kropp. Vår filosofi bygger på en förståelse av världen genom våra sinnen tillsammans med det reflekterande som utgår från studentens praktiska arbete. I masterutbildningen rör vi oss mellan det lokala och det globala, mellan hantverk och konst, mellan konsthantverk och design.

Läs mer om utbildningen här.

continuum 1