Lena Hopsch (fil.dr, docent) är lektor och forskare vid Chalmers Arkitektur. Hon
forskar om hur design och designprocesser får form genom mänskliga erfarenheter inom fälten arkitektur, konst och filosofi.
Föreläsningen ingår i Making/Narratives – en föreläsningsserie i design.
Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Välkommen!