Stenebyskolan medverkar på utbildningsmässa i Norge för andra året i rad.

www.tautdanning.no