Masterstudenterna på Tillämpad Konst och Formgivning examineras inför publik.

Extern opponent är Torsten Hild.

Välkomna!